Med fokus på ögonfröjd året om

Magnolia

Magnoliorna fanns redan på dinosauriernas tid för många miljoner år sedan i fuktiga regnskogar som undervegetation åt den högre växtligheten. Detta gör dem till jordens första blommande plantor som Carl von Linné namngav Magnolia. I familjen Magnoliaceae ingår också Liriodendron, tulpanträdet.

 

Skötseltips för Magnolior:

 

Magnolian anses inte härdig nog i de här regionerna men det har visat sig att de anpassat sig till klimatet och sätter enorma mängder knoppar varje år. De första åren var tillväxten dålig och de frös ner ganska rejält, knoppsättningen var dålig, de torkade och de blommor som slog ut hade frostskador. Ganska snart tog tillväxten fart, knoppsättningen ökade markant och frostskadorna försvann.

Magnolia 'Yellow Bird' som syns på bilden intill har inte visat någon tendens till att inte klara klimatet. Den har haft en enorm tillväxt varje år med en ökande knoppsättning. Tillväxten har varit så stor att magnolian beskurits.

 

Så överlever din Magnolia:
  • En magnolia ska helst vårplanteras eftersom den kan ha svårt att hinna avmogna inför vintern om den stått i kruka under sommaren.
  • Magnoliorna i min trädgård är planterade med "tak över huvudet" i vandrande skugga i den mån det varit möjligt men ljust och i tämligen vindskyddade lägen. 'Susan' står i stekhet sol och är översållad med tulpanlika, cerisa blommor på bar kvist i första blomningen och producerar sedan nya under en period varje år.
  • De djupa planteringsgroparna är fyllda med kvistar, löv, kompost och grus samt rejält med vatten. Inte sällan är också någon sten placerad intill för att ge lite extra värme. På hösten täcks området runt omkring magnolian med löv som sedan inte städas bort utan förmultnar och ger näring samt en försurande effekt.
  • Magnolian kan odlas i kalkhaltig jord men trivs bäst i sur.
  • Magnolian ska helst inte ha någon undervegetation med ettriga rötter, helst ingen alls liksom Rhododendron och Acer palmatum som också har sköra, tunna rotsystem. Den avskyr att bli störd i rotsystemet.
  • Magnolian ska helst inte gödslas med kväve efter midsommar för då får den svårt att hinna avmogna innan vintern kommer men ett höstgödsel med rent kaliumfosfat kan påskynda processen att förbereda kyla och torka. Den kommer från platser med betydligt längre somrar än vi har.
  • Skador under vårvintern på knopparna kan uppstå när det är dagsmeja och låga temperaturer i luften. Det går att undvika om magnolian planteras så att den inte exponeras för stark vårsol. Intill en vägg är också en varmare plats vid låga temperaturer och en utjämnare vid kraftiga temeratursvängningar.
  • Dräneringen är också a och o i vårt klimat.
  • Det är ett bättre alternativ att inhandla ympade magnolior än plantor från frösådder eftersom en frösådd planta kan ta många år på sig innan den sätter blommor.

Magnolia 'Yellow Bird' 3 år efter plantering.