Med fokus på ögonfröjd året om

Gröna fingrar

Små gröna tips:

  • Rätta förutsättningar: Vad som går att odla är mycket tänjbart eftersom växter kan vara lättlurade. Placeras en ömtålig planta på rätt plats med rätta förhållanden kan den arta sig mycket väl utan alltför krävande omvårdnad.
  • Stenar: Det har visat sig att stenar är ovärderliga värmekällor och temperaturutjämnare både ovan och under marken.
  • Snö: Snötäcket ger en utomordentligt bra isolering mot sträng kyla. 
  • Jorden: Vad som ofta underskattas är jorden. Växten, både ömtåliga och mindre krävande måste ges förutsättningar och bra betingelser att överleva. En mager, näringsfattig jord tynar bort plantan hur tålig den än är.

 

Det som skrivs på hemsidan är inget vetenskapligt utan enbart en lekmannamässig lärdom och erfarenhet genom ett mångårigt brinnande trädgårdsintresse.