Med fokus på ögonfröjd året om

Nyheter i sortimentet i år är

Rosor (Rosea)

Rosen kommer sannolikt från Kina där den odlats och förädlats i över 4000 år. Till Europa har den troligtvis förts via Persien och vidare till västeuropa, framförallt till Frankrike där förädlingar skedde under 1700 och 1800-talet.

De moderna odlade rosorna (kulturrosorna) är mer  förädlade och doftar oftast inte lika starkt som gammaldags. Moderna buskrosor remonterar eller blommar kontinuerligt i motsats till gammaldags som ofta bara har en blomningsperiod.

Klätterrosornas höjd kan variera mycket på grund av växtplats, näringstillförsel och jordmån från 1 till flera meter höga. Flera av dem kan också användas som buskrosor. En storblommig klätterros kräver rikligt med näring för att blomma om.

Den första Tehybridrosen anses introducerad 1867 och därmed den moderna rabattrosen och markerar även övergången från gammaldags till moderna rosor. De karakteriseras av styva, täta, kraftiga grenar 60-120 cm höga. De blommar kontinuerligt på årskotten med stora och ibland mycket stora blommor. Passar i krukor.

Generellt vill rosor ha en varm, solig och skyddad växtplats med god näringstillförsel. Fuktig, väldränerad och humusrik jord med mycket organiska nedbrytbara produkter. Den kräver mycket vatten men vill inte bli blöt på "huvudet". Ockuleringsstället (förädlingsstället) bör vara 10-15 cm under marknivå och täckas väl vintertid. Bästa planteringstid för rosor är hösten då de hinner utveckla sitt rotsystem väl under vintern. Rötterna växer vid ner till 2 grader.

Allmänt vedertaget är att rosor beskärs i "björkarnas musörontid". Generellt tas allt som ser sjukt ut bort och friska kraftiga grenar beskärs strax ovanför ett öga på utsidan av grenen så att rosen utvecklas snett utåt. Rabattrosor kan beskäras ganska hårt, buskrosor med ca en tredjedel och klätterrosor rensas och skärs in. Det är viktigt att under säsongen ansa och klippa bort överblommade grenar så att ny knoppsättning stimuleras.

En frisk, rätt placerad och välskött ros angrips inte lika lätt av svampsjukdomar som är ett påtagligt problem. Är rosen placerad på en varm, solig och luftväxlande plats är de rätta förutsättningarna på planteringsplatsen uppfyllda. Är näringstillförseln och fuktigheten jämn och god samt jordmånen den bästa bör rosen ha god förmåga att klara aggresiva angrepp av svamsjukdomar. Olika sorter angrips naturligtvis mer eller mindre lätt.