Med fokus på ögonfröjd året om

Frukt och bär

Nya bär för i år är

Päronrost är ett problem för päronträden. Enen är värdväxt till päronrost men skadas inte själv utan kan leva med svampsjukdomen. Päronträdet skadas däremot och dör så småningom. Det är svårt att se om en en är angripen eller ej eftersom svampen växer till enbart vid extremt fuktigt väder på våren. Enen blir översållad med orangeröda "gummihandskar" som efter en tid försvinner och inte lämnar några synliga spår efter sig.